token-symbol

Úvodem
Naše práce
Naše práce
Památky

strana 1

strana 2

strana 3

Záhadné pojmy
Kontakty
Prodej
Katalog

Přístupy na tuto stránku počítá WEBovský počítadlo

2002-2007 Robik

Státní zámek Lysice

Kočár typu berlina.
Kočár lehkého uzavřeného typu na vysokých kolech z roku 1760, Ačkoli naše firma běžně nerestauruje dopravní prostředky, ve spolupráci s odborníky z jiných oborů. jsme přistoupili ke komplexnímu restaurátorskému zákroku, který zahrnoval obnovu dřevěné kostry, povrchové úpravy, kovových dílů, čalounění, zlacení a konzervaci kůže. Výsledek naší práce můžete sami posoudit, kočár ozvláštňuje interiér nové kavárny, která se nachází v původních barokních hospodářských budovách v areálu zámku a lze si ho prohlédnout stejně tak jako samotnou kavárnu.

Berlina Stav kočáru v době před započetím oprav. Berlina
Berlina Stav kočáru v průběhu montáže. Berlina
Berlina Kočár v kavárně při slavnostním otevření. Berlina

 

Státní zámek Vizovice

Na místě dřívějšího cisterciáckého kláštera z 13.století vznikl nejprve renesanční zámek, v letech 1750-1770 byl přestavěn z pověření Heřmana Hamiltna z Blümegenu, architektem Františkem A. Grimmem na zámek barokní, s výraznými rysy francouzského klasicismu. Za Blümegenů, ve druhé polovině 18. století, byla založena rozsáhlá sbírka obrazů, kterou doplňovali i Stillfriedové, kteří zámek vlastnili v 19. století.
Koncem roku 2004 a začátkem roku 2005 jsme v zámku provedli opravu parketové podlahy v reprezentačním sále, v prvním poschodí zámku. Javorové díly (světlejší) šachovnicového vzoru byly nahrazeny novými parketami, dílce z hrušňového dřeva (tmavší) jsou repasovány.

Vizovice Ukázky poškození parket červotočem. Brouk zcela poškodil integritu parketových dílců z javorového dřeva. Vizovice
Vizovice Detail poškození parket červotočem. Původní podlaha reprezentačního sálu byla odstraněna Vizovice
Vizovice Pokládka parketových dílců (tmavší dílce jsou původní světlé jsou nové). Hotovo! Vizovice

 

Státní hrad Pernštejn


se nachází v okrese Žďár nad Sázavou, nad soutokem řek Svratky a Nedvědičky. Svou neobvyklostí a čistou krásou se řad mezi historické skvosty naší vlasti. Jeho základy sahají až do 13. století a patří mezi nejzachovalejší hradní stavby u nás mimo jiné i proto, že nebyl nikdy dobyt, ani jinak válečně poškozen...
firma Tabernákl spol. s r.o. provedla opravu mobiliáře pro novou hradní instalaci otevřenou v r. 2000.
Pernštej2(35046 bytes) Ukázky opraveného mobiliáře dámského pokoje v instalaci Pernštenj3(50881 bytes)
Pernštenj4(43006 bytes) Ukázky opraveného mobiliáře pánského pokoje v instalaci Pernštenj5(43881 bytes)